1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تأثیر تمرینات منتخب در حوضچه ی ماسه ای برشدت درد و میزان دامنه حرکتی مفصل مچ پا و زانوی افراد مبتلابه استئوآرتریت
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تأثیر تمرینات منتخب در حوضچه ی ماسه ای برشدت درد و میزان دامنه حرکتی مفصل مچ پا و زانوی افراد مبتلابه استئوآرتریت
سال 1398
پژوهشگران شهناز شهرجردی(استاد مشاور)، محمد قربانی خراجی(دانشجو)، جلیل مرادی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)

چکیده

تأثیر تمرینات منتخب در حوضچه ی ماسه ای برشدت درد و میزان دامنه حرکتی مفصل مچ پا و زانوی افراد مبتلابه استئوآرتریت