1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
پیش بینی میزان آسیب های ورزشی براساس استحکام ذهنی جوانان والیبالیست
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پیش بینی میزان آسیب های ورزشی براساس استحکام ذهنی جوانان والیبالیست
سال 1399
پژوهشگران جلیل مرادی(استاد راهنما)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، محمد سیاری(دانشجو)

چکیده

پیش بینی میزان آسیب های ورزشی براساس استحکام ذهنی جوانان والیبالیست