1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ارتباط ناهنجاریهای قامتی با تعادل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی شهر اراک
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ارتباط ناهنجاریهای قامتی با تعادل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی شهر اراک
سال 1398
پژوهشگران مریم عبادی ، شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی ، جلیل مرادی

چکیده

ارتباط ناهنجاریهای قامتی با تعادل دانش آموزان دختر کم توان ذهنی شهر اراک