1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب درمانی در تغییر راستای کشکک زانوی ورزشکاران یکسال بعد از عمل جراحی ACL
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
زاویه آلفا و بتا، زانو، رباط متقاطع قدامی، تمرین درمانی
سال 1397
پژوهشگران محمد مظفری ، شراره زندی ، شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

رباط متقاطع قدامی در مفصل زانو باعث پایداری دینامیکی و هماهنگی حرکتی می شود رباط متقاطع قدامی بیش از سایر رباط ها در معرض آسیب شدید و پارگی قرار دارد شیوع آسیب ACL در فوتبالیست ها، اسکی بازان و ... می باشد و درمان های رایج در آسیب ها و پارگی این رباط درمان جراحی و غیر جراحی می باشد.