1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مانور ثباتی گود کردن شکم بر میزان خم شدن(فلکشن) زانوی زنان ورزشکار مبتلا به کمر درد
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
کمر درد مزمن غیر اختصاصی، گودکردن شکم، فلکشن زانو، تست PKF
سال 1397
پژوهشگران احمد کریمی سورکی ، شهناز شهرجردی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

هدف بررسی تاثیر مانور ثباتی گود کردن شکم در تغییر اندازه فلکشن زانو حین تست حرکتی PKF در زنان ورزشکار مبتلا به کمر درد در شهر اراک انجام شد. جامعه آماری پژوهش نیمه تجربی حاضر را 90 نفر از زنان ورزشکار مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی در محدوده سنی 18 تا 40 سال در محدوده زمانی 9 ماه به مراکز درمانی و هیئت پزشکی ورزشی شهر اراک مراجعه کرده اند را تشکیل می دهد.