1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینات متقابل بر ردر و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینات متقابل، درد، ناتوانی، جراحی رباط صلیبی قدامی، ورزشکار
سال 1394
پژوهشگران رضا کاظمی(دانشجو)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)

چکیده

هدف ازین پژوهش تاثیر تمرینات متقابل بر درد و ناتوانی ورزشکاران بعد از جراحی رباط صلیبی قدامی است