1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین پای شنای کرال بر ناهنجاری کف پای صاف دانش آموزان پسر 9 تا 12 ساله
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرین پای شنای کرال، کف پای صاف، دانش آموزان پسر
سال 1395
پژوهشگران ایمان بختیاری(دانشجو)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)

چکیده

میزان شیوع ناهنجاری کف پای صاف در کودکان بسیار بالاگزارش شده است به همین منظور تمرینهای اصلاحی باید هر چه سریعتر در سنین پایه صورت پذیرد از آنجا که مکانیسم تمرین پای شنای کرال با توجه به شکل اجرا آن و خاصیت بی نظیر آب در خنثی کردن وزن که یکی از عوامل بسیار اساسی در ناهنجاری های کف پای صاف میباشد پژوهشگر بر آن شده است تا تاثیر تمرین شنای کرال را بر ناهنجاری کف پای صاف دانش آموزان پسر بسنجد