1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین پای شنای قورباغه بر ناهنجاری زانوی پرانتزی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زانوی پرانتزی، پای شنای قوباغه
سال 1396
پژوهشگران مونا رفیعی فرد(دانشجو)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این پژوهش تاثیر پای شنای قورباغه بر ناهنجاری زانوی پرانتزی در دختران 9 تا 12 ساله شهر ازنا بود.