1403/05/04
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینهای ویبریشن و ثبات مرکزی بر تعادل پویا و انحنای ستون فقرات زنان میانسال مبتلا به کمر درد مزمن غیراختصاصی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینهای ویبریشن، ثبات مرکزی، تعادل پویا، انحنای ستون فقرات ، کمر درد مزمن غیر اختصاصی
سال 1395
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)

چکیده

هدف از پژوهش تاثیر تمرینهای ویبریشن و ثبات مرکزی بر تعادل پویای و انحنای ستون فقرات زنان میانسال مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی می باشد