1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرینهای عملکردی، تعادلی و تقویتی بر تعادل و هماهنگی زنان مبتلا به تصلب چندگانه
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرینهای عملکردی، تعادلی و تقویتی، تعادل، هماهنگی، تصلب چندگانه
سال 1396
پژوهشگران ناهید ادیب نژاد(دانشجو)، شهناز شهرجردی(استاد مشاور)، فردین فرجی(استاد مشاور)، مسعود گلپایگانی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از پژوهش تاثیر تمرینهای عملکردی، تعادلی و تقویتی بر تعادل و هماهنگی زنان مبتلا به تصلب چندگانه میباشد