1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر تمرین در آب بر تعادل و هماهنگی پسران نابینا
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تمرین در آب، تعادل، هماهنگی، نابینایان
سال 1394
پژوهشگران محمد خرمی مقدم(دانشجو)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)

چکیده

زمینه و هدف: افراد نابینا به دلیل محروم بودن از حس بینائی در آزمون های هماهنگی و تعادل نسبت به همسالان سالم خود نمرات کمتری را دریافت می کنند. بنابر این هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرین در آب بر تعادل و هماهنگی پسران نابینا بود