1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب ترابند و حرکات اصلاحی بر ناهنجاری کایفوز پسران 13 تا 19 سال
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
کایفوز، تمرینات تراباند، تمرینات اصلاحی
سال 1395
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)

چکیده

حرکات اصلاحی شاخه ای از علوم کاربردی در سطح جامعه بویژه در مواردی است که مشتمل بر اهداف عمده شناسائی، آموزش، پیشگیری، بهبود و اصلاح ناهنجاریهای بدن و عادات غلط حرکتی افراد است. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر دو نوع تمرین منتخب ترابند و حرکات اصلاحی بر ناهنجاری کایفوز پسران 13 تا 19 سال است.