1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین روائی پایائی افزونه اسکولیومتر گوشی تلفن همراه هوشمند در اندازه گیری ناهنجاری اسکولیوز
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
روائی، پایائی، نرم افزاراسکولیومتر، گوشی تلفن همراه هوشمند، اسکولیوز
سال 1395
پژوهشگران مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، شهناز شهرجردی(استاد راهنما)

چکیده

ساختار اسکلتی طبیعی زمینه بروز قامتی صاف و زیبا را برای شخص فراهم نموده و باعث جلوگیری از آسیب در نقاط مختلف بدن میشود. یکی از ابزارهای نوین اندازه گیری انحراف جانبی ستون فقرات نرم افزاراسکولیومتر گوشی تلفن همراه تلفن همراه هوشمند اشت. بر این اساس هدف پژوهش حاضر تعیین میزان روائی و پایائی نرم افزار اسکولیومتر گوشی هوشمند در اندازه گیری انحراف ستون فقرات بود.