1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی نیمرخ وضعیت تغذیه، ترکیب بدنی و فعالیت بدنی دختران 12-10 ساله شهر اراک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
تغذیه فعالیت بدنی
سال 1394
پژوهشگران مریم فرکی(دانشجو)، مسعود گلپایگانی(استاد مشاور)، عباس صارمی(استاد راهنما)

چکیده

بررسی نیمرخ وضعیت تغذیه، ترکیب بدنی و فعالیت بدنی دختران 12-10 ساله شهر اراک