1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تغییرات تعادل عمل
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
تمرینات اصلاحی،تعادل عملکرد،زمین خوردن، سالمند
سال 1394
پژوهشگران شهناز شهرجردی ، فهیمه محمودی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

زنان دارای هایپر کیفوزیس تعادل کافی نداشته و بدنشان دارای نوسان زیادی است که سبب می گردد بیشتر در معرض خطر زمین خوردن باشند. یکی از مهمترین اولویت های مراقبت از سلامتی، به حداقل رساندن زمین خوردن در سالمندان است. میزان زمین خوردن در سالمندانی که حداقل سه بار در هفته ورزش می کنند 77% کمتر از افرادی است که از یک جلسه در هفته کمتر ورزش می کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر تمرینات اصلاحی بر تعادل عملکرد زنان سالمند دارای هایپر کیفوزیس بود.