1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین اعتبار و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در زنان سالمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پایایی، روایی، راه رفتن پویا، سالمند
سال 1394
مجله فصلنامه پرستاري سالمندان
شناسه DOI
پژوهشگران نسرین رضوان جو ، معصومه عبدیانی ، داریوش خواجوی ، مسعود گلپایگانی ، مرتضی عبدیانی

چکیده

تعادل به عنوان شاخصی برای تعیین میزان استقلال سالمندان در انجام فعالیت های روزمره محسوب می شود.