1402/12/05
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روایی و پایایی نسخه فارسی شاخص راه رفتن پویا در مردان سالمند
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
پایایی، روایی، شاخص راه رفتن پویا
سال 1393
مجله فصلنامه سالمند
شناسه DOI
پژوهشگران مرتضی عبدیانی ، داریوش خواجوی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

پژوهش حاضر در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد با هدف بررسی روایی و پایایی "شاخص راه رفتن پویا" در مردان سالمند انجام شد.