1402/12/06
مسعود گلپایگانی

مسعود گلپایگانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7586-321X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56367618700
دانشکده: دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه فیزیولوژی و آسیب شناسی ورزشی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ریتم اسکاپولوهومرال در دانشجویان مبتلا به گرد پشتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
اسپاینال موس، اسکاپولوهومرال، ریتم، کتف، گردپشتی
سال 1394
مجله نشريه حركت
شناسه DOI
پژوهشگران رحمت اله حیدرپور ، داریوش خواجوی ، مسعود گلپایگانی

چکیده

هدف از این تحقیق، مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال دانشجویان مبتلا به گردپشتی با دانشجویان سالم و مقایسه ریتم اسکاپولوهومرال در دست غالب و غیرغالب دانشجویان مبتلا به گردپشتی است.