1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مغز معنوی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
معنویت- مغز
سال 1398
پژوهشگران مرضیه السادات سجادی نژاد ، صغری اکبری چرمهینی

چکیده

سالیان متوالی اموری مانند مذهب دور از دسترس مطالعات تجربی قرار داشت. اما دستیابی به ابزار پیشرفته، ورود علم به حیطه های ناشناخته از جمله مطالعه تجربی مذهب را ممکن ساخته است. روان شناسی نیز از علومی است که تلاش نموده است به مطالعه تجربی مذهب از افق دید خود بپردازد. پیشگامان این تلاش، محققانی مانند ویلیام جیمز و استانلی هال بودند که ازاواخر قرن 19 سعی در فهم ارتباط بین روان شناسی و دین نمودند.