1403/04/25
مرضیه السادات سجادی نژاد

مرضیه السادات سجادی نژاد

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-0206-0272
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55553490300
دانشکده: دانشکده علوم انسانی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه روانشناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر ارزشیابی توصیفی در دوره ی ابتدایی بر میزان خلاقیت، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیه هشتم شهرستان خنداب در سال تحصیلی 94-95
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
ارزشیابی توصیفی، ابتدایی، خلاقیت، عزت نفس، پیشرفت تحصیلی
سال 1395
پژوهشگران سید شمس الدین هاشمی مقدم (بازنشسته)(استاد راهنما)، مرضیه السادات سجادی نژاد(استاد مشاور)، معصومه عطایی(دانشجو)

چکیده

در این پایان نامه به تاثیر ارزشیابی توصیفی در دوره ی ابتدایی بر میزان خلاقیت، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پیه هشتم شهرستان خنداب در سال تحصیلی 94-95 پرداخته شده است