1403/01/25
مریم مومنی

مریم مومنی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-2548-1619
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 55959639000
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی برق
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم PCA برای تشخیص چهره افراد در هنگام ورود و خروج
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
الگوریتم PCA، بردار ویژه Eigenfaces، تشخیص چهره،
سال 1395
پژوهشگران احسان منصوری ، مریم مومنی ، شاهین نجارزاده

چکیده

هدف اصلی در یک سیستم شناسایی چهره، بازیابی تصاویر مشابه یک چهره از پایگاههای داده است. تصاویر چهره بازیابی شده میتواند برای بسیاری از برنامههای کاربردی، مانند نظارت تصویری، شناسایی چهره و جستجو چهرههای خاص از اینترنت مورد استفاده قرار گیرد. روی چهره میپردازد و در مقایسه با روشهای معمول کاهش بُعد، ویژگیهای تصویر را PCA این مقاله به بررسی عملکرد تکنیکهای مختلف براساس اندازه کاهش نمیدهد. در این روش از همه ویژگیهای استخراج شده، استفاده شده و بردارهای ویژه هر حالت به شکل تصویری مجزا نمایش یافته و به عنوان مرجعی برای مقایسه تصاویر ورودی استفاده میگردد و میزان شباهت تصویر ورودی با هر یک از بردارها بدست می آید. نتایج حاصل نشان میدهد که روش پیشنهادی از دقت مناسب و زمان پردازش کوتاهتری نسبت به سایر روشها برخوردار است.