1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روش های هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
هیستوشیمی، ایمنوهیستوشیمی، رنگ آمیزی، لکتین ها، میکروسکوپ فلورسنس
سال 1390
پژوهشگران سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، احمد همتا ، محمد حسین آبنوسی

چکیده

دانش هیستوشیمی و ایمنوهیستوشیمی یکی از شاخه های علوم زیستی و پزشکی است که جهت آشنائی و آگاهی از حیات و بررسی تحقیقات سلولی و مولکولی به آن نیاز است. هدف کلی این کتاب بررسی اصول فیزیکی و شیمیایی مربوط به فیکس کردن، رنگ آمیزی و هیستوشیمی و مباحثی از ایمنوهیستوشیمی است که در دو بخش تنظیم شده است. روش‌های مربوط به تثبیت و آماده‌سازی بافت‌ها دائماً در حال تغییرات و دگرگونی است مثلاً در دهه اخیر هیستوشیمی کربوهیدرات‌ها گسترش قابل توجهی پیدا کرده است که از جمله آنها می‌توان به لکتین‌ها اشاره کرد. بر این اساس انواع لکتین‌های نشاندار بصورت تجارتی ساخته شده که می‌توان از آنها همانند ترکیبات مارکر در سطح سلولی استفاده کرد. همچنین روش‌های دیگری که بر اساس جاذبه بیولوژیکی عمل می‌کنند شامل هیبریداسیون اسیدهای نوکلئیک هستند که به آنها نیز پرداخته شده است.