1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استریولوژی، اصول، روش ها و کاربرد آن در بافت شناسی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
استریولوژی، پروب، برش های IUR، دایسکتور، برش های ایزوتروپیک
سال 1393
پژوهشگران ملک سلیمانی مهرنجانی ، منیره محمودی

چکیده

استریولوژی تکنیکی است که به محققان و پژوهشگران علوم زیستی امکان می دهد تا با استفاده از تصاویر دوبعدی حاصل از برش ها یا مقاطع تهیه شده از بافت های مختلف، اطلاعات کمی و سه بعدی به دست آورند. اهمیت استریولوژی به این امر بر می گردد که در آن با استفاده از فرمول های ریاضی و محاسبات آماری می توان تغییرات ایجاد شده در بافت های مختلف را به صورت کمی اندازه گیری کرد و نسبت به فرض تحقیق به درستی و علمی اظهار نظر نمود. محققان با بکارگیری روش های استریولوژیک می توانند از تغییرات طبیعی بافت ها در روند تکوین و تکامل اندام ها و نیز تغییرات غیر طبیعی و پاتولوژیک آن ها در جریان بیماری ها و آسیب های وارده بر بافت ها اطلاعات کمی و آماری به دست آورند. از این رو امروزه مشخص شده است که با بکارگیری صحیح روش های استریولوژی می توان در مورد صحت و قابل اعتماد بودن نتایج بسیاری از تحقیقات آزمایشگاهی در حوزه علوم زیستی و پزشکی به طور قاطع اعلام نظر کرد. در فصل اول کتاب به توضیحاتی پیرامون اصول و مبانی روش های استریولوژی نوین همراه با ذکر مثال های لازم پرداخته شده است. در فصل های دوم و سوم و چهارم کتاب به ترتیب به نحوه طراحی و مطالعه استریولوژیک بیضه، تخمدان و کلیه با ذکر جزئیات مراحل انجام مطالعه پرداخته شده است.