1403/03/29
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
Sitagliptin Significantly Improves The Maturation of Oocyte and Embryo Quality More Than Metformin in Infertile Polycystic Ovary Syndrome Patients, 21th Royan International Virtual Congress on Reproductive Biomedicine,
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
-
سال 1399
پژوهشگران دلبر دانشجو ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، شهرزاد زاده مدرس

چکیده

-