1403/03/29
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر حفاظتی ویتامین E بر سمیت القا شده توسط پارانونایل فنل بر بافت بیضه موش صحرایی بالغ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
بیضه، لوله های منی ساز، پارانونایل فنل، ویتامین E، استریولوژی، موش صحرایی
سال 1393
مجله مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
شناسه DOI
پژوهشگران ملک سلیمانی مهرنجانی ، سمیرا نادری نورعینی

چکیده

-