1403/03/29
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر دارچین بر ساختمان تخمدان در رت های دیابتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
مجله مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
شناسه DOI
پژوهشگران ملک سلیمانی مهرنجانی ، محمد حسین آبنوسی ، منیره محمودی ، مرتضی انوری ، عبدالرحمن دزفولیان ، حوریه داودزاده

چکیده

ثبت نشده‌است!