1403/04/05
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر ترکیب پلی آمینی tdmtn بر آپوپتوزیس نورون های حرکتی در قطعات کشت شده نخاع موش بالغ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله ياخته
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا مومنی ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، حمید خانمحمدی

چکیده

ثبت نشده‌است!