1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر کلیت کننده های کلسیمی بر مهار اپتوزیس نورونهای حرکتی قطعات کشت شده نخاع موش بالغ
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1389
مجله سلول و بافت
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا مومنی ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، سیدمحمدعلی شریعت زاده (بازنشسته) ، مهسا جراح زاده

چکیده

ثبت نشده‌است!