1403/03/28
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر مورفین بر هورمون های تنظیم کننده ی گلوکز خون (انسولین، کورتیزول و اپی نفرین) در موش های دیابتی و غیردیابتی
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1390
مجله مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا مومنی ، محمد حسین آبنوسی ، ملک سلیمانی مهرنجانی

چکیده

ثبت نشده‌است!