1403/03/29
ملک سلیمانی مهرنجانی

ملک سلیمانی مهرنجانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0003-4822-2617
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6505623754
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تعیین دوز موثر آلفا-توکوفرول بر قدرت زیستی و میزان معدنی شدن ماتریکس استخوانی سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان موش صحرایی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران زینب دادگر ، ملک سلیمانی مهرنجانی ، مجید مهدیه ، صدیقه حسینی

چکیده

ثبت نشده‌است!