1403/01/30
مجید سنایی پور

مجید سنایی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-8818-2897
تحصیلات: دکترای حرفه‌ای
اسکاپوس: 35796193100
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی
نشانی: دانشگاه اراک، گروه مهندسی برق
تلفن: 086-32625628

مشخصات پژوهش

عنوان
الکترونیک قدرت، مبدل ها و تنظیم کننده ها
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
الکترونیک نیرو، مبدل های جریان برق، ترانزیستورها
سال 1396
پژوهشگران امین میرزایی نقلبری ، مجید سنایی پور

چکیده

در این کتاب ابتدا به بررسی انواع ادوات به کار رفته در مدارهای الکترونیک قدرت پرداخته شده است. سپس انواع توپولوژی های مبدل های متداول و مدرن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. همچنین انواع الگوریتم ها و مدارهای کنترلی نیز از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.