1403/02/30
مهدی بیکدلو

مهدی بیکدلو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3048-1066
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217592073
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثرات نانوذرات سیلیکون بر رشد، عملکرد و بهره‌وری آب در یک رقم نعناع محلی تحت شرایط تنش‌های خشکی و شوری در سیستم کشت هیدروپونیک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
پلی اتیلن گلیکول، تنش‌های توامان، کارائی مصرف آب، کلرید سدیم
سال 1402
پژوهشگران علی چهرقانی برچلوئی(دانشجو)، محمدجواد نحوی نیا(استاد راهنما)، مهدی بیکدلو(استاد مشاور)

چکیده

به منظور بررسی اثرات محلول‌پاشی نانوسیلیکون و در کاهش اثرات تنش شوری، خشکی و اثرات تنش‌های توامان بر صفات رویشی و فیزیولوژیکی این آزمایش طرح شد. آزمایش در شرایط کشت هیدروپونیک بر روی گیاه نعناع (رقم محلی شمال کشور)، به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی و بر مبنای روش کاهش تیمار تاگوچی صورت پذیرفت. این آزمایش در اتاقک رشد گروه علوم و مهندسی باغبانی دانشگاه اراک زیر نور مصنوعی، در بهار و تابستان 1402 اجرا گردید. برای ایجاد تنش خشکی از پلی اتیلن گلیکول 6000 بر مبنای فرمول میشل کافمن در سه سطح صفر و یک و دو بار (bar) استفاده گردید. تنش شوری در سه سطح صفر، 10 و 20 میلی مولار با استفاده از محلول نمک کلرید سدیم اعمال شد. محلول-پاشی نانو ذرات سیلیکون در سه سطح صفر، 100 و 200 میلی‌گرم در لیتر صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که اثر محلول‌پاشی نانو ذرات سیلیکون در هر دو غلظت 100 و 200 میلی گرم در لیتر در کاهش اثرات تنش‌های شوری و خشکی و برهمکنش آن‌ها برروی برخی از صفات رویشی و فیزیولوژیکی معنی‌دار بوده است. همچنین محلول‌پاشی نانو ذرات سیلیکون در غلظت 200 میلی‌گرم در لیتر سبب بهبود کارائی مصرف آب و افزایش تعرق گیاه می‌شود. آنالیز عناصر سدیم و پتاسیم برگ نشان داد که در شرایط تنش شوری و خشکی محلول‌پاشی نانو ذرات سیلیکون در غلظت 200 میلی‌گرم در به کاهش تجمع سدیم و افزایش میزان پتاسیم در برگ‌ها کمک می‌کند.