1403/02/30
مهدی بیکدلو

مهدی بیکدلو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3048-1066
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217592073
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر کاربرد پوشش های خوراکی و عصاره مورینگا روی صفات ظاهری میوه خیار در مدت انبارمانی
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
خیار، کیتوزان، عصاره، عمر پس از برداشت.
سال 1402
پژوهشگران مهدی بیکدلو ، حمیدرضا عباسی ، حمیدرضا روستا

چکیده

میوه خیار عمر پس از برداشت کوتاهی داشته و به سرعت دچار افت کیفیت می‌شود. استفاده از پوشش-های خوراکی و غیر شیمیایی روشی نوین در نگهداری این محصول می‌باشد. لذا هدف از این پژوهش استفاده از پوشش خوراکی کیتوزان و کربوکسی متیل سلولز به‌همراه عصاره گیاه مورینگا جهت حفظ خصوصیات کیفی انبارمانی میوه خیار به مدت 21 روز در دمای 24 درجه سانتیگراد می باشد. در پایان آزمایش درصد کاهش وزن به‌همراه صفات ظاهری نظیر سفتی ظاهری میوه، تغییر رنگ پوست میوه، عدم آب‌گز شدن پوست میوه، عدم وجود نقاط برجسته و لکه روی میوه مورد ارزیابی قرار گرفت. کمترین تغییرات صفات ظاهری در تیمار مصرف کیتوزان به‌همراه عصاره مورینگا بود.خودداری گردد.