1403/02/30
مهدی بیکدلو

مهدی بیکدلو

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-3048-1066
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57217592073
دانشکده: دانشکده کشاورزی و محیط زیست
نشانی: دانشگاه اراک- گروه مهندسی باغبانی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برخی از خصوصیات پومولوژیکی و بیوشیمیایی خیار شاخدار آفریقایی کشت شده در ایران
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
خیار شاخدار آفریقایی، محتوی ترکیبات فنولی، ارزش دارویی
سال 1400
پژوهشگران مهدی بیکدلو

چکیده

خیار شاخدار آفریقایی با نام علمی Cucumis metuliferus یکی از گونه های مقاوم به خشکی خانواده کدوئیان می باشد که در مناطق مرکزی و جنوبی قاره آفریقا گسترش دارد. با توجه به خواص دارویی و ارزش غذایی بالایی که این گونه گیاهی دارا می باشد، مصزف آن در سراسر جهان در حال گسترش می باشد. از اینرو کشت و توسعه آن در کشور ما نیز به دلیل داشتن شرایط خشک و نیمه خشک توصیه می گردد. مطالعه حاضر، برخی از خصوصیات پومولوژیکی و بیوشیمیایی خیار شاخدار آفریقایی کشت شده در ایران را مورد ارزیابی قرار داده است تا بعنوان مطالعه مقدماتی زمینه آشنایی بیشتر محققان دیگر با این گونه از خانواده کدوییان را فراهم نماید.