1403/01/28
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز برخی چارچوب های آلی کووالانسی نانو متخلخل جدید با اتصالات هیدرازون و بررسی خواص آنها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
چارچوب های آلی کووالانسی، هیدرازون
سال 1400
پژوهشگران نفیسه باقریان(دانشجو)، علیرضا کریمی(استاد راهنما)، خلیل فقیهی(استاد مشاور)، عباس امینی(استاد مشاور)

چکیده

چارچوب های آلی کووالانسی نانو متخلخل جدید با اتصالات هیدرازون سنتز شدند و خواص جذب گاز آنها بررسی شد.