1403/01/30
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نانو کامپوزیت های پلی ایمیدی/چار چوب زئولیتی ایمیدازولات(ZIFs) مشتق شده ازدی بنزو زانتن : سنتز،بررسی و کاربرد آن ها جهت شیرین سازی گازطبیعی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
سنتز پلی ایمید 2- نانوکامپوزیت 3- چار چوب های زئولیتی - ایمیدازولات 4- شیرین سازی گاز طبیعی
سال 1396
پژوهشگران خلیل فقیهی(استاد راهنما)، حسن مقنیان(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)، عباس نظام قدیرلی(دانشجو)

چکیده

چکیده پایان نامه: مقدمه: گاز طبیعی از مهم ترین و پرمصرف ترین منابع انرژی محسوب می شود، به همین دلیل خالص بودن آن اهمیت ویژه ای دارد. وجود گاز های اسیدی در گاز طبیعی باعث خوردگی و گرفتگی لوله های انتقال گاز و همچنین کاهش کیفیت و خلوص آن می شود. در نتیجه، شیرین سازی گاز طبیعی برای بهبود کیفیت آن و برطرف کردن مشکلات هنگام نقل و انتقال از اهمیت بالایی برخوردار است. از بین روش هایی که برای شیرین سازی از گاز طبیعی به کار می روند، فرآیندهای غشایی به دلیل قدرت انتخاب پذیری بالا و چندین ویژگی مطلوب دیگر نسبت به سایر روش های شیرین سازی، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. مواد و روشها: در این کار پژوهشی، پلی ایمید (9) دارای گروه های زانتن(Xanthene) و هیدروکسی آزاد در زنجیر اصلی، از واکنش بین دی آمین جدید ساخته شده (6) و دی انیدرید تجاری (7)، تهیه شد. در مرحله ی بعد، نانو ذره چارچوب های زئولیتی ایمیدازولات مورد نظر ساخته شد. فیلم های پلی ایمید و پلی ایمید به همراه 5 و 10 درصد وزنی ZIF-11 تهیه گردیدند. نتایج: ساختار، رفتار نوری و گرمایی پلیمر و نانوکامپوزیت های تهیه شده، با به کارگیری روش های طیف سنجی مادون -قرمز (FT-IR)، پراش پرتوی ایکس (XRD)، طیف سنجی فرابنفش- مرئی (UV-vis)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) ، آزمون گرمایی وزن سنجی (TGA) و گرما وزن سنجی تفاضلی (DTG) مورد بررسی قرار گرفت. میزان جداسازی گاز های اسیدی نیز با دستگاه تست سنجش تراوایی گاز (Gas Permeability Test) به دست آمد. نتایج نشان می دهند که نانوکامپوزیت های تهیه شده پایداری حرارتی و قدرت جداسازی بیشتری نسبت به پلی ایمید اولیه دارند.