1403/02/01
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز و بررسی خواص نانوکامپوزیت های پلی ایمید-زئولیت با نانو ذرات مغناطیسی و کاربرد آن ها جهت رطوبت زدایی از گاز طبیعی
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت، پلی ایمید، زئولیت، رطوبت زدایی
سال 1395
پژوهشگران خلیل فقیهی(استاد راهنما)، حسن مقنیان(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد مشاور)، صابر نان بده(دانشجو)

چکیده

مقدمه: گاز طبیعی از مهم ترین و پرمصرف ترین منابع انرژی محسوب می شود، به همین دلیل خالص بودن آن اهمیت ویژه ای دارد. وجود رطوبت در گاز طبیعی باعث زنگزدگی و گرفتگی لوله های انتقال گاز و همچنین کاهش کیفیت و خلوص آن می شود. در نتیجه، رطوبت زدایی از گاز طبیعی برای بهبود کیفیت آن و برطرف کردن مشکلات هنگام نقل و انتقال از اهمیت بالایی برخوردار است. از بین روش هایی که برای رطوبت زدایی از گاز طبیعی به کار می روند، زئولیتها ((Zeolites به دلیل قدرت جذب بالای رطوبت و چندین ویژگی مطلوب دیگر نسبت به سایر روش های رطوبت زدایی، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند. مواد و روشها: در این کار پژوهشی، پلی ایمید بلورین (12) دارای گروه های زانتن(Xanthene) و 4،2،1-تریآزول(1,2,4-Triazole) در زنجیر اصلی، از واکنش بین دی آمین جدید ساخته شده (9) و دی انیدرید تجاری پیرومیلیتیک (10)، تهیه شد. در مرحله ی بعد، زئولیت مورد نظر ساخته و به وسیله ی نانوذرات کبالت-فریت ((Co-Fe2O4 و روش هیدروترمال (Hydrothermal) دارای خصلت مغناطیسی شد. فیلم های پلی ایمید و پلی ایمید به همراه 3 و 5 درصد وزنی زئولیت مغناطیسی تهیه گردیدند. نتایج: ساختار، رفتار نوری و گرمایی پلیمر و نانوکامپوزیت های تهیه شده، با به کارگیری روش های طیف سنجی مادون قرمز (FT-IR)، پراش پرتوی ایکس (XRD)، طیف سنجی فرابنفش-مرئی (UV-vis)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) ، آزمون گرمایی وزن سنجی (TGA)، گرما وزن سنجی تفاضلی (DTG) و گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خاصیت مغناطیسی نانوکامپوزیت های تهیه شده، با روش مغناطیس سنج نمونه مرتعش (VSM) تعیین گردید. میزان جذب رطوبت نیز با دستگاه اندازه گیری نقطه ی شبنم (dew point meter) به دست آمد. نتایج نشان می دهند که نانوکامپوزیت های تهیه شده دارای خاصیت سوپرپارامغناطیسی بوده و پایداری حرارتی و قدرت جذب رطوبت بیشتری نسبت به پلی ایمید اولیه دارند.