1403/02/01
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی کاربرد کاتالیزوری نانو ذرات مغناطیسی عامل دار شده با سولفامیک اسید در سنتز مشتقات مونو، بیس و تریس پریمیدوبنزیمیدازول
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده، دی هیدرو پیریمیدو بنزیمیدازول، کاتالیزور ناهمگن
سال 1394
پژوهشگران زهرا فرکی(دانشجو)، محمد علی بداغی فرد(استاد راهنما)، علیرضا کریمی(استاد راهنما)، خلیل فقیهی(استاد مشاور)

چکیده

مشتقات 1، 2-دی هیدرو پیریمیدو بنزیمیدازول دارای فعالیت های درمانی و دارویی وسیعی هستند. این دسته از ترکیبات هتروسیکل خواص زیستی جالبی ازجمله اثرات ضد قارچی، ضد باکتری، ضد میکروبی داشته و مدر می باشند. در این پروژه نانوذرات مغناطیسی عامل دارشده با آلکیل دی سولفامیک اسید به عنوان کاتالیزور جامد اسیدی تهیه و شناسایی گردید و در سنتز مشتقات مونو، بیس و تریس- 1، 2- دی هیدرو پیریمیدو بنزیمیدازول از طریق تراکم سه جزئی، شبه پنج جزئی و شبه هفت جزئی مالونونیتریل، 2- آمینوبنزیمیدازول و آلدهیدها به کار برده شد. زمان کوتاه واکنش، بازده بالا، سادگی خالص سازی محصول واکنش و استفاده از کاتالیزور غیر سمی، کم هزینه و سازگار با محیط زیست، از مزایای این روش سنتزی است.