1403/01/30
خلیل فقیهی

خلیل فقیهی

مرتبه علمی: استاد
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9884-1788
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6603751266
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و بررسی خصوصیات نانو کامپوزیت های پلی آیمید/ارگوکلای بر پایه فنیلن تترا کربوکسیلیک دی انیدرید و 2و5-بیس (4-آمینوبنزیلیدین) سیکلوپنتانون به روش پلیمریزاسیون
نوع پژوهش
مقاله ارائه‌شده
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1392
پژوهشگران اکرم فیضی ، خلیل فقیهی

چکیده

ثبت نشده‌است!