1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز زئولیت HY عامل دار و اصلاح شده به وسیله 2و6-دی آمینو-4-فنیل-1و3و5-تری آزین و بررسی موثر بودن آن در سنتز برخی مشتقات پیرانوپیرازول ها به عنوان کاتالیزوری جدید و قابل استفاده مجدد
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زئولیت HY، کاتالیزورها، پیرانوپیرازول ها، هتروسیکل ها، واکنش های چند جزئی
سال 1402
پژوهشگران مبینا صالحی مرزیجرانی(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)

چکیده

مقدمه: یکی از مهم ترین اهداف در سنتز ترکیبات آلی، دست یافتن به روش‌های تهیه ترکیباتی می باشد، که از لحاظ بیولوژیکی مهم تلقی می شوند. به همین جهت می توان از زئولیت HY عامل دار شده به عنوان یک کاتالیزور، به دلیل دارا بودن خصوصیاتی همچون: سطح ویژه نسبتا بالا، پایداری حرارتی خوب، قدرت جذب بالا، جداسازی آسان آن و استفاده مجدد از آن، برای سنتز ترکیبات مختلفی از جمله پیرانوپیرازول ها که هتروسیکل های کاربردی در زمینه پزشکی و دارویی می باشند استفاده کرد. بسیاری از مشتقات پیرانوپیرازول سنتز شده به عنوان داروی ضد درد ، ضد التهاب ، ضد قارچ و ضد تومور کارآیی دارند . مواد و روش‌ها: در این پروژه زئولیت HY سنتز شده طی سه مرحله با گروه های آلی ( 3-کلروپروپیل تری متوکسی سیلان، 2و6-دی آمینو-4-فنیل-1و3و5-تری آذین و کلروسولفونیک اسید ) عامل دار شد. از زئولیت عامل دار شده، به عنوان یک کاتالیزور در یک واکنش چند جزئی در حضور حلال( آب و اتانول) و دمای 60 درجه سانتی گراد برای سنتز مشتقات پیرانوپیرازول ها استفاده شد. کاتالیزور سنتز شده با استفاده از آنالیزهای FT-IR، TGA، BET، FE-SEM, XRD مورد شناسایی قرار گرفت . نتایج : زئولیت HY عامل دار شده در واکنش سنتز مشتقات پیرانوپیرازول ها به عنوان یک کاتالیزور مورد بررسی قرار گرفت و طی واکنش با حفظ فعالیت کاتالیستی خود، امکان تولید محصولات را در شرایط اسیدی ، زمان‌های کوتاه‌تر و بازده بالاتر فراهم کرد.