1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز برخی نانو کاتالیست های مغناطیسی عامل دار شده جدید برپایه تریس هیدروکسی اتانول آمین/تری آزین و مطالعه تاثیر کاتالیستی آنها برروی واکنش های سنتز مشتقات 4،1-دی هیدروپیریدین و4،3- دی هیدرو پیرانو کرومن ها و اکسیداسیون آنومریک
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی عامل دار شده، 4،1-دی‌‌‌هیدروپیریدین و4،3-دی‌‌هیدرو پیرانوکرومن‌ها، اکسیداسیون آنومریک، 2-بنزو ایمیدازول‌ها، 2-بنزواکسازول‌ها، 2،1-بنزایمیدازول‌ها و 1,2-بنزواکسازول‌ها.
سال 1401
پژوهشگران فاطمه افشارنادری(دانشجو)، کاوه خسروی(استاد راهنما)، محمد علی زلفی گل(استاد مشاور)

چکیده

در این رساله برای اولین بار، سنتز نانو کاتالیزگر های مغناطیسی عامل دار شده جدید برپایه تریس هیدروکسی اتانول آمین/تری آزین،گزارش می شود. با استفاده از روش‌هایی همچون مادون قرمز (IR)، پراش پرتو ایکس(XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) به بررسی ساختار و اندازه این نانو کاتالیزگرهای جدید پرداخته شده است. در ضمن با استفاده از آنالیز تجزیه حرارتی (TG، DTG) محدوده ی دمایی را که می‌توان از این کاتالیزگرها برای واکنش‌های آزمایشگاهی استفاده کرد، مشخص گردیده است. به علاوه با استفاده از VSm میدان مغناطیسی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. بعد از سنتز و بررسی ساختار این نانو کاتالیزگرها با روش‌های ذکر شده از آنها برای انجام واکنش‌های شیمیایی چندجزیی از جمله سنتز مشتقات 4،1-دی‌‌‌هیدروپیریدین، 4،3-دی‌‌هیدرو پیرانوکرومن‌ها و اکسیداسیون آنومریک (سنتزمشتقات مختلفی از 2-بنزو ایمیدازول‌ها،2-بنزواکسازول‌ها)، 2،1-بنزایمیدازول ‌ها و 1,2-بنزو‌اکسازول‌ها به عنوان کاتالیزگری قابل بازیافت تحت شرایط سبز به عنوان موضوع این رساله استفاده شده است. یکی از مهمترین اهداف در سنتز مواد آلی، دستیابی و طراحی روش‌های سنتز ترکیبات عامل‌داری است که از نظر بیولوژیکی حائز اهمیت باشند و یا به‌عنوان پیش ماده‌های سنتزی به‌کار روند. در این راستا، طراحی و ساخت کاتالیزور‌ها به ویژه نانو ذرات مغناطیسی به علت دارا بودن ویژگی‌هایی از جمله پایداری خوب، سنتز آسان، سمیت کم، سطح موثر، جداسازی آسان به وسیله یک میدان مغناطیسی و مقرون به صرفه بودن به‌عنوان کاتالیزور‌های مفید و موثر مورد توجه قرار گرفته‌اند. از این نانو ذرات مغناطیسی می‌توان در سنتز ترکیبات مختلفی از جمله مشتقات ترکیبات فوق بصورت سنتزی با استفاده از نانو کاتالیست های مغناطیسی عامل دار شده جدید برپایه تریس هیدروکسی اتانول آمین /تری آزین استفاده کرد، این روش، مزایایی مانند راندمان خوب، زمان کوتاه واکنش و شرایط محیطی ملایم را دارا می باشد. این کاتالیزگرها، دارای خاصیت مغناطیسی بوده، لذا براحتی از محصول واکنش قابل جداسازی بوده و با خلوص خوبی بازیافت شده و برای استفاده مجدد در واکنش، برای چندین مرتبه با کاهش ناچیز در بهره‌ی واکنش مورد استفاده قرار گرفته‌اند. مشتقات 1و4- دی هیدروپیریدین‌ها و4،3-دی‌‌هیدرو پیرانوکرومن‌ها و اکسیداسیون آنومریک (سنتزمشتقات مختلفی از2-بنزو‌ایمیدازول‌ها، 2-بنزواکسازول‌ها)، 2،1-بنزایمیدازول ‌ها و1,2-بنزواکسازول‌ها ، شامل خانواده بزرگی از ترکیبات دارویی هستند که خواص بیولوژیکی و درمانی متنوع از جمله ضد تومور،ضد دیابت و گشاینده قلب و عروق می‌باشند .