1403/02/04
کاوه خسروی

کاوه خسروی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-5671-944X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 26648894200
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
شیمی آلی وید جلد سوم
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
شیمی آلی وید جلد سوم
سال 1395
پژوهشگران کاوه خسروی

چکیده

شمی آلی جلد سوم تالیف وید (L.G. Wade)