1403/03/27
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر بخشی تسهیلات اعطایی اعم از مشاغل خرد و کوچک در استان مرکزی از سالهای 91 تا 96
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
مشاغل خرد، مشاغل خانگی، اثربخشی، تحلیل سلسه مراتبی، تحلیل سوات
سال 1398
پژوهشگران کاوه درخشانی درآبی ، میرهادی حسینی کندلجی ، سعید سلیمانی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثربخشی تسهیلات بانکی پرداخت شده بمنظور ایجاد مشاغل خرد و خانگی و ارائه راهکارهایی جهت افزایش اثربخشی تسهیلات پرداخت شده است. بدین منظور ابتدا جامعه آماری مشخص شده و با استفاده استفاده از جدول مورگان حجم نمونه انتخابی برای بررسی وضعیت جامعه تعیین شده است. در کنار بررسی اثربخشی تسهیلات اعطایی، دلایل عدم دریافت تسهیلات توسط برخی از افرادی که در بانک های عامل اقدام به تشکیل پرونده نموده بودند نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نزدیک به 60 درصد واحدهایی که اقدام به دریافت تسهیلات نموده اند فعال، 35 درصد غیر فعال و 5 درصد به صورت نیمه فعال هستند. همچنین در میان گزینه های عدم دریافت تسهیلات گزینه مشکلات دریافت از قیبل تهیه وثایق و ضامن با 57 درصد مهمترین عامل و پس از آن به ترتیب گزینه کم بودن مبلغ، گزینه زمانبر بودن فرآیند دریافت تسهیلات و در نهایت گزینه منصرف شدن از انجام فعالیت قرار دارد. در پایان راهکارهای پیشنهادی جهت افزایش اثربخشی تسهیلات اعطایی ارائه شده اند.