1402/09/09
کاوه درخشانی درآبی

کاوه درخشانی درآبی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-7069-762X
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم اداری و اقتصاد
نشانی: دانشگاه اراک- گروه اقتصاد
تلفن: 08632629340

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
رتبه بندی موانع توسعه بازاریابی در مشاغل خانگی:مطالعه موردی استان مرکزی کاوه درخشانی درآبی، جمشید امیدی، نگین براتی (1401)
کاربرد الگویTV-GARCH در برآورد تلاطم نرخ ارز در ایران فرهاد امیری، کاوه درخشانی درآبی، حمید آسایش (1400)
تحلیل نظری و تجربی تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت صادراتی هدایت حاتمی، کاوه درخشانی درآبی، داریوش حسنوند (1400)
sensitivity analysis Ahmad Jafari Samimi, Amir Mansour Tehranchian, Mohamad Ali Ehsani, Kaveh Derakhshani Darabi (2015)
استقلال بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی احمد جعفری صمیمی، کاوه درخشانی درآبی (1394)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته