1403/03/30
کریم قربانی

کریم قربانی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-1441-0014
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک- گروه فیزیک
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
sub_GeV dark matter in the U (1)X Higgs portal mode Amir Amiri, Bastian Diaz Saez, Karim Ghorbani (2023)
Z 3 scalar dark matter with strong positron fluxes Bastian Diaz Saez, Karim Ghorbani (2023)
W -boson mass anomaly from scale invariant 2HDM Karim Ghorbani, Hossein Ghorbani (2022)
Hierarchy problem and the vacuum stability in two-scalar dark matter model Zohre Habibollahi, Karim Ghorbani, Hossein Ghorbani (2022)
Singlet scalars as dark matter and the muon ( g − 2 ) anomaly Bastian Diaz Saez, Karim Ghorbani (2021)
Leading loop effects in pseudoscalar-Higgs portal dark matter Karim Ghorbani, Hossein Ghorbani (2019)
DAMPE electron-positron excess in leptophilic Z 0 model Karim Ghorbani, Hossein Ghorbani (2018)
Mono-Higgs signature in a fermionic dark matter model Karim Ghorbani, leila khalkhali (2017)
Scalar dark matter in scale invariant standard model Karim Ghorbani, Hossein Ghorbani (2016)
Scalar split WIMPs in future direct detection experiments Karim Ghorbani, Hossein Ghorbani (2016)
Two-portal dark matter Karim Ghorbani, Hossein Ghorbani (2015)
Pion mass dependence of the Kl3 semileptonic scalar form factor within finite volume Karim Ghorbani, Mohammad mahdi Yazdanpanah, Abolfazl Mirjalili (2011)
Gluon parton density in the chiral quark model Abolfazl Mirjalili, Mohammad mahdi Yazdanpanah, Karim Ghorbani, Fatemeh Taghavi-Shahri (2010)
Low Q2 proton structure function, using gluon and pseudoscalar meson clouds in the constituent quark framework Abolfazl Mirjalili, Mohammad mahdi Yazdanpanah, Fatemeh Taghavi-Shahri, Karim Ghorbani (2010)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
تولید شاخه ای نوترینو در مدل استاندارد کریم قربانی، مینا فاطمی (1398)
انرژی تاریک فانتومی و اهمیت آن کریم قربانی، محمد هادی محمدی (1397)
اثر زومرفلد در مدلی با ماده تاریک فرمیونی کریم قربانی، امیر قاسم خانی (1396)
جستجوی ماده تاریک فرمیونی در LHC کریم قربانی، لیلا خلخالی (1396)
ماده تاریک فرمیونی سنگین با واسطه شبه اسکالر کریم قربانی، زهره حبیب اللهی (1394)
ماده تاریک فرمیونی با برهم کنش های نقض CP کریم قربانی، وحید محمد علی پور (1394)
شکست تقارن CP و تقارن لورنتس در واپاشی کایون ها کریم قربانی، سمیرا رضوانی (1393)
پرتوهای گاما ناشی از نابودی ماده تاریک کریم قربانی، حمید جیریایی شراهی (1392)
تولید ذرات W در برخورد پروتون-پروتون کریم قربانی، جمیله مقصودی (1391)
ذره هیگز کاندیدایی برای ماده تاریک کریم قربانی، ملیحه ملک حسینی (1390)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته

علایق پژوهشی

  • پدیده شناسی ماده تاریک
  • مدل سازی ورای مدل استاندارد ذرات بنیادی
  • گذار فاز در جهان اولیه
بیشتر