1403/01/31
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از زئولیت طبیعی اصلاح شده با SDS برای جذب رنگ ها
نوع پژوهش
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
کلیدواژه‌ها
زئولیت طبیعی . SDS . جذب سطحی
سال 1400
پژوهشگران جواد ذوالقرنین(استاد راهنما)، مریم احمدی(دانشجو)

چکیده

در این مطالعه از زئولیت طبیعی بعنوان یک جادب با کارایی بالا جهت حذف مالا شیت سبز از محلول آبی استفاده شده است. در تمامی مراحل از روش اسپکتروفتومتری مریی برای اندازه گیری میزان رنگ باقی مانده استفاده شده است.