1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف و پیش تغلیظ مخلوط آلاینده ها از محلول های آبی ( یو نهای فلزی و یا مواد آلی ) با استفاده از نانو درات اکسید فلزی .بررسی وبهینه سازی چند متغیره فرآیند جذف با استفاده از روشهای طراحی آزمایش آمیزه ای
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
حذف - پیش تغلیظ - الاینده - طراحی آزمایش آمیزه ای
سال 1395
پژوهشگران جواد ذوالقرنین ، مریم بگتاش

چکیده

حذف و پیش تغلیظ مخلوط آلاینده ها از محلول های آبی ( یو نهای فلزی و یا مواد آلی ) با استفاده از نانو درات اکسید فلزی .بررسی وبهینه سازی چند متغیره فرآیند جذف با استفاده از روشهای