1403/01/31
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ترمودینامیکی، تعیین مدل تعادلی و بررسی عوامل مؤثر(با استفاده از طرح آزمایش آماری) بر جذب زیستی یون تالیوم (I) روی جاذب های اصلاح شده برگ نارون و چغندر قند
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1388
پژوهشگران جواد ذوالقرنین

چکیده

ثبت نشده‌است!