1403/01/27
جواد ذوالقرنین

جواد ذوالقرنین

مرتبه علمی: استاد
ارکید: http://orcid.org/0000-0003-3889-0128
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6602705315
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه شیمی
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی و بهینه سازی چند متغیره شرایط حذف آلاینده ها از محلول های آبی با استفاده از جاذب های طبیعی و طراحی الکترود جهت اندازه گیری آلاینده ها با استفاده از نانو مواد
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
سال 1391
پژوهشگران جواد ذوالقرنین

چکیده

ثبت نشده‌است!