1403/02/29
جواد سرگلزائی

جواد سرگلزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-5366-2014
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57191348268
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی: دانشگاه اراک، گروه زیست شناسی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
Cytotoxic Effects of Hydroxy Coumarin Derivatives on Mouse Neuroblastoma N2a Cell Line Javad Sargolzaei, hamid SADEGHIAN, Sanaz Golahmadi, MOHAMMAD SOUKHTANLOO (2020)
microRNAs: Novel Markers in Diagnostics and Therapeutics of Celiac Disease Javad Sargolzaei, elham chamani, Tahmineh Tavakoli, Zohreh Rezaei (2019)
EFFECTS OF BEE VENOM ON ACTIVITY AND EXPRESSION OF 15-LIPOXYGENASE-1 IN HUMAN HT29 COLON CANCER MARYAM ZARE, jina KHAYATZADEH, hamidreza sadeghnia, majid MOJARAD, FATEMEH BAGHBANI, MOHSEN SISAKHTI, MOHAMMAD SOUKHTANLOO, Javad Sargolzaei (2019)
Study of Crocin & Radiotherapy-induced Cytotoxicity and Apoptosis in the Head and Neck Cancer (HN-5) Cell Line Vahid Vazifedan, Seyed Hadi Mousavi, Javad Sargolzaei, Shokouhozaman Soleymanifard, azar Fani Pakdel (2017)
Effect of irinotecan on HMGB1, MMP9 expression, cell cycle, and cell growth in breast cancer (MCF-7) cells Saeedeh Keyvani-Ghamsari, Azra Rabbani-Chadegani, Javad Sargolzaei, MARYAM Shahhoseini (2017)
Spectroscopic analysis of the interaction of valproic acid with histoneH1 in solution and in chromatin structure Javad Sargolzaei, Azra Rabbani-Chadegani, Hossein Molouli, Abdolkhalegh Deezagi (2017)
Anti-tumor activity of safranal against neuroblastoma cells Mohammad Ebrahim Shoshtari, Javad Sargolzaei, Hosna Hossinimoghadam, Farahzad Jabbari Azad, Saeed Samarghandian (2014)
مقاله ارائه‌شده
کتاب
بیوشیمی متابولیسم محمد حسین آبنوسی، جواد سرگلزائی (1399)
بیوشیمی مصور هارپر خسرو سبحانیان، مهسان بنی جمالی، جواد سرگلزائی، سپیده طیبی (1394)
پایان نامه های تقاضا محور و غیر تقاضا محور
The role of some heavy metals, and gut microbiome on the extreme obesity Shahnaz Shahrjerdi, Majid Komijani, Javad Sargolzaei, Ahmed Basim Mohamed Alamer (2023)
اثر دی 2-اتیل هگزیل فتالات بر سیکل سلولی سلولهای بنیادی مزانیشیم مغز استخوان رت محمد حسین آبنوسی، جواد سرگلزائی، زهرا شایگان فر (1399)
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
ابداع
فرایند تولید پلیمر هیدروکسی بوتیرات توسط باکتری رالوستونیا اوتروفا H16 از پساب کارخانه شیر محمدرضا حسین دخت، جواد سرگلزائی، منصور مشقرقی، مهدیه سرگلزایی (1398)

علایق پژوهشی

  • Epigenetics
  • Bioinformatics in Biochemistry
  • Computational biochemistry and biophysics
  • Spectroscopy in biochemistry
بیشتر